kariéra

Naše hodnoty, které nám pomáhají růst, jsou osobní přístup k zákazníkovi, platební morálka a společenská odpovědnost.  Jsme si vědomi, že k našemu úspěchu přispívají lidé – zaměstnanci a zákazníci. Proto každý den nasloucháme a pracujeme na vyvíjení různých řešení, abychom mohli uspokojit přání našich zaměstnanců a zákazníků.

Jako zaměstnavatel podporujeme rozmanitost týmu bez ohledu na pohlaví, věk a jakékoliv diskriminace.  Stále zlepšujeme péči o své zaměstnance, staráme se o jejich rozvoj a prohlubujeme vzájemnou spolupráci. Slaďujeme osobní a pracovní život, chováme se odpovědně nejen ke svým zákazníkům, ale i životnímu prostředí.

 

bg

O skupině RMF invest

Skupina RMF invest je českou rodinnou skupinou, zastřešující společnosti především z odpadového byznysu. Naše portfolio služeb nám umožňuje vyplnit všechny články v odpadovém hospodářství a zákazníkům tak můžeme nabídnout komplexní služby v rámci jedné skupiny.

aktuální volné pozice

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli otázky nebo námět ke spolupráci, neváhejte nás kontaktovat.