info@rmfi.cz
+420 910 001 686

Ekologický audit a ekologické poradenství

Provádíme posouzení vlivů činnosti firem na životní prostředí a zhodnocení souladu s relevantními požadavky environmentální legislativy. Navržení opatření pro eliminaci rizik a nastavení správných postupů fungování firmy. Ekologický audit je prováděn dle specifických požadavků klienta a nabízí také možnost budoucí spolupráce ve formě ekologického poradenství, kdy je také kontrolována realizace závěrů ekologického auditu.

Kontakt

Ing. Veronika Šímová
Environment & waste legislation

telefon: +420 602 555 143
e-mail: vs@rmfi.cz 

phonecross-circle