info@rmfi.cz
+420 910 001 686

Sběrné suroviny UH – SLOVAKIA, s.r.o.

Společnost Sběrné suroviny UH – SLOVAKIA, s.r.o., je obchodní společností obchodující převážně s druhotnými surovinami, hlavními komoditami které společnost obchoduje jsou barevné kovy a železný šrot. Firma v návaznosti na své skupinové postavení je schopna zajistit likvidaci, odběr a výkup všech druhů odpadů. Dále pak uložení materiálu na rekultivační zařízení či skládku.

Kontakt:

Eva Durčíková – zodpovědná osoba
tel.: +420 605 245 099
E-mail: durcikova@sbernesurovinyuh.cz
web: www.sbernesurovinyuh.sk

phonecross-circle